Gotlands Ginfabrik
globe-black

Integritetspolicy

Gotlands ginfabrik

Så behandlar vi dina personuppgifter

GOTLANDS GINFABRIK följer gällande lagstiftning och i vår egen så kallade integritetskod beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vi skyddar dina uppgifter och du har alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.
 
 
Uppdatering av denna integritetskod
Denna integritetskod gäller från och med den 6 november 2023. Ändringar i koden görs löpande och en ny version blir gällande när den görs
tillgänglig på webbplatsen.
 
 
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
GOTLANDS GINFABRIK (Gotland Gin Distillery AB, organisationsnummer 559365-1291) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och ansvarar för att behandlingen sker på ett lagligt sätt.
 
 
Hur får GOTLANDS GINFABRIK dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar exempelvis när du kontaktar oss via sociala medier eller e-post, arbetar hos ett företag som handlar av oss eller är vår leverantör, gör en reklamation, söker arbete eller är med på möten och evenemang som anordnas av oss. Vi kan även få personuppgifter från andra källor, som t ex Bolagsverket eller Skatteverket.

Vilka uppgifter behandlas?

GOTLANDS GINFABRIK behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Exempel är namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, foto, uppgift om matpreferenser eller allergier, inloggnings-ID eller IP-adress.

 
Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Vi kan behandla dina personuppgifter bland annat för att:
 
 • kontakta dig
 • hantera dokument som är kopplade till dig
 • ta fram material, till exempel namnlappar, till möten och evenemang
 • följa upp deltagande vid möten och evenemang
 • skicka nyhetsbrev om vår verksamhet (du kan alltid avregistrera dig)
 • kontrollera vilka besökare som är i GOTLANDS GINFABRIKs lokaler
 • hantera och återkoppla på reklamationer
 • erbjuda behörighet till GOTLANDS GINFABRIKs tjänster
 • få underlag för fakturering och bokföring
 • hantera arbetsansökningar
 • få underlag för vår verksamhetsutveckling, som nya IT-system, och
 • föra statistik
 
 
 
När har GOTLANDS GINFABRIK rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska fullgöra vårt åtagande mot dig, efter en intresseavvägning eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordningar.

 
Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av GOTLANDS GINFABRIK och GOTLANDS GINFABRIKs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut uppgifter till andra bolag eller myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Det kan hända att vi använder personuppgifter vi samlat in för att skicka nyhetsbrev, informera om oss och vår verksamhet samt bjuda in till arrangemang. Vi kan då behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, tryckerier, externa eventbyråer eller distributörer. Du kan alltid välja att avregistrera dig från våra e-postutskick och dina personuppgifter överförs inte till extern part för andra syften än ovan.

 
 
Överföring till tredje land

GOTLANDS GINFABRIK överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta har angivits särskilt när du lämnar uppgifterna till oss.

Hur länge sparar GOTLANDS GINFABRIK dina personuppgifter?

GOTLANDS GINFABRIK sparar dina personuppgifter bara så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. Personuppgifter för en reklamation gallras till exempel när ärendet slutbehandlats, under förutsättning att uppgifterna inte sedan behövs för bokföring eller liknande.

Hur skyddas dina uppgifter?

GOTLANDS GINFABRIK arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

GOTLANDS GINFABRIKs webbplatser använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande. Exempelvis kan val som du gör på vår webbplats sparas. Vi använder även cookies för viss typ av marknadsföring.

Få nyheter och erbjudanden direkt till din inkorg.

Det senaste NÄR DET HÄNDER

Följ oss på Instagram

GGF Logo Vertical

Sorry Friend!

Great to see you, please let us know that you are of leagal drinking age of your country of recidence so we can let you in.

GGF Logo Vertical

Välkommen!

Vad roligt att du vill besöka oss, eftersom vi har produkter med alkohol här så behöver vi veta om du har fyllt 20 år.

GGF Logo Vertical

Sorry Friend!

Great to see you, please let us know that you are of leagal drinking age of your country of recidence so we can let you in.